A A A
est|rus

Pimemassööride Õppe- ja Massaažikeskuse arendamine

Pimemassööride Õppe- ja Massaažikeskuse arendamine

Projekti „Pimemassööride Õppe- ja Massaažikeskuse arendamine“ eesmärgiks  on nägemispuudega inimeste sotsiaalse sidususe suurendamine töötamist ja õppimist toetavate teenuste arendamise kaudu. Samuti pimemassööride tööga hõivatuse ja  tööhõive suurendamine. Projekti käigus luuakse mõlema õppe- ja massaažkeskuse baasil terviklik tugisüsteem, mis toetab nägemispuudega inimest massööri elukutse omandamisel, hilisemal töölerakendumisel ning edasisel erialasel enesetäiendamisel. Kuivõrd pimedatel ja nõrgaltnägijatel on keeruline iseseisvalt naasta avatud tööturule, siis loodava teenuse kaudu on väljaõppe saanud massöörid võimalik koheselt suunata tööle EPMÜ Massaazikeskusesse, kus neile võimaldatakse alustamise faasis mitmekülgset tuge. Projekti oluliseks tulemuseks on pimemassööride  ümberõppe võimaluste mitmekesistumine ja tööhõive suurenemine. 
 

Projekti abikõlblikkuse periood (18 kuud) 01.05.2012 kuni 31.10.2013
12  kuu tegevused
Aeg Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus
Mai 2012 Tööplaani täpsustamine, lähteülesannete koostamine.

Tegevusgrupi koosolekud

Kujunduskontseptsiooni koostaja valimine, kodulehe programmeerimine.
Projekti meeskonna kohtumine: projekti partnerite ja ekspertide kohustuste täpsustamine, tegevuste ajakava kinnitamine, sihtgrupi teavitamine, tööülesannete jagaminejne.
Seniste tegevuste analüüs, järgmiste tegevuste planeerimine.
Lähteülesanded sisekujunduse konseptsiooniks, koduleheks, ehitajaga koolituskeskuse remondi aja täpsustamine ja lepingute sõlmimine.
Juuni 2012 Tegevusgrupi koosolekud

Kodulehe programmeerimine ja kujundamine
Infopäev

Kujunduskontseptsiooni koostamine
Seniste tegevuste analüüs, järgmiste tegevuste planeerimine.
Kodulehe kontseptsiooni ja  tekstide koostamine.

Pimemassööridele ja nägemispuudega inimestele. Hinnangute andmine projektimeeskonna senisele tööle. Sisendite saamine edaspidiseks.
Õppe- ja Massaažikeskuse ühtse kujundusplaani koostamine.
 
Juuli 2012 Tegevgrupi koosolekud

Kodulehe programmeerine ja kujundamine.
Koolitusloa uuendamine
Turundusplaani koostamine
Kujunduskontseptsiooni koostamine
Seniste tegevuste analüüs, järgmiste tegevuste planeerimine.
Kodulehe kontseptsiooni ja  tekstide koostamine, kodulehe testimine koostöös Põhja-Eesti Pimedate Ühinguga.
EPMÜ koolituskeskuse koolitusloa uuendamine
Info levitamine nägemispuudega inimestele suunatud heliajakirjades: Kuukiir, EPÜFON, Helikiri.  Meediaplaani koostamine projekti ja teenuste tutvustamiseks.Aktiivne turundustegevus uute klientide leidmiseks.
Õppe- ja Massaažikeskuse ühtse kujundusplaani koostamine.
 
August 2012 Tegevgrupi koosolekud

Koolitusloa uuendamine
Töökeskuste teenuste käivitamine


Turundusplaani koostamine
Seniste tegevuste analüüs, järgmiste tegevuste planeerimine.
EPMÜ koolituskeskuse koolitusloa uuendamine
Alustavatele pimemassööridele mentorite leidmine, töökeskusesse pimemassööirde registreerimine, dokumentatsiooni vormistamine,  teenuse käivitamine koostoos massööridega jne.
Meediaplaani koostamine projekti ja teenuste tutvustamiseks. Aktiivne turundustegevus uute klientide leidmiseks.
September 2012 Tegevgrupi koosolekud

Töökeskuste teenuste käivitamine


Turundusplaani koostamine
Seniste tegevuste analüüs, järgmiste tegevuste planeerimine.
Alustavatele pimemassööridele mentorite leidmine, töökeskusesse pimemassööirde registreerimine, dokumentatsiooni vormistamine,  teenuse käivitamine koostoos massööridega jne.
Meediaplaani koostamine projekti ja teenuste tutvustamiseks. Aktiivne turundustegevus uute klientide leidmiseks.
Oktoober 2012 Tegevgrupi koosolekud

Töökeskuste teenuste käivitamine
Seniste tegevuste analüüs, järgmiste tegevuste planeerimine.
Alustavatele pimemassööridele mentorite leidmine, töökeskusesse pimemassööirde registreerimine, dokumentatsiooni vormistamine,  teenuse käivitamine koostoos massööridega jne.
 
Mai, juuni, oktoober, november 2012   Koolitused Seljamassaaži koolitus,tselluliidimassaaži koolitus, on-site tooli massaaži kursus, lünfimassaaži kursus, spordimassaaži algkursus. Täiendkoolituste maht kokku 220 tundi.
Märts, aprill, mai 2013 Turundustegevus Massaažikeskusele uute klientide leidmiseks. 
Aprill 2013 Koolitus- ja Massaažikeskuse avamine  Uue keskuse avamine aadressil Tondi 8a, Tallinn.
Mai-oktoober 2013 Koolitus- ja Massaažikeskuse arendamine Keskuse arendamine, jätkusuutlikuse tagamiseks. Uute partnerite otsimine.
     
     

Tulemus: Projekti käigus loodi uus EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskus.


Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital”. Projektile eraldati 44971 eurot.  
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310