A A A
est|rus

2018 projektid

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet toetab 2018. aastal järgmisi EPMÜ tegevusi:
EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse aadressil Tondi 8a Tallinnas käigushoidmine.
Toetuse eesmärgiks on NÄGEMISPUUDEGA INIMESTELE MASSAAŽI ERIALA OMANDAMISE, KAITSTUD TÖÖKESKUSES TÖÖTAMISE JA KUTSEALASE ENESETÄIENDAMISE võimaluste loomine.
Tegevuse sihtgrupiks on Tallinnas elavad nägemispuudega inimesed, kes soovivad omandada massööri elukutset ning sel erialal tööle rakenduda.
Toetusega kompenseeritakse EPMÜ Keskuse administraatori töötasu ja tegevuse kommunaalkulud summas 21 601,00 eurot
Hasartmängumaksu nõukogu toetab 2018. Aastal EPMÜ tegevust programmi „Nägemispuudega inimeste erialase ümberõppe ja toetatud töötamise teenus  raames.
Programmi eesmärgiks on tagada nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud massaaži eriala omandamise võimalused ja toetada juba töötavaid
pimemassööre erialases arengus ning avatud tööturul püsimisel. Samuti  pakkuda ja arendada edasi pimemassööride toetatud töötamise teenust.
Programmi ülesanded on:
1. Toetada EPMÜ jätkusuutlikkust oma põhikirjaliste eesmärkide teostamisel -nägemispuudega massööride koolitamisel, tööle rakendamisel ning kaasamisel ühiskonda.
2. Kaasata pimedaid ja vaegnägijaid tööellu.
3. Jätkata pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud massööri eriala õppekeskkonna arendamist – õppekava, -ruumide  ning õppevahendite täiustamist.
4. Tutvustada hiljuti nägemise kaotanuile massööri eriala olemust ja õppimise võimalusi ning ühiskonnale laiemalt pimemassööride tööd.
5. Hoida EPMÜ Keskuse baasil käigus toetatud töökohad hiljuti eriala omandanud pimemassööridele.
6. Julgustada massööri elukutse omandanud pimemassööre alustama iseseisva ettevõtlusega ja taotlema ettevõtlustoetust.
7. Tutvustada massööridele esitatavaid kvalifikatsiooninõudeid ning aidata pimemassööridel ettevalmistuda massööri kvalifikatsiooni taotlemiseks.
8. Ühendada nägemispuudega massööre üle Eesti ja toetada nende töötamist erialaste täiendkoolituste korraldamise ning tööalase informatsiooni  levitamise kaudu
9. Pakkuda toetatud töötamise võimalust kohandatud keskkonnas.
10. Pakkuda riigi- ja kohaliku omavalitsuse spetsialistidele professionaalset  nõustamist töös nägemispuudega inimestega.
11.  Algatada pimemassööride koolituse baasil uusi koolitusliike ning mitmekesistada selle kaudu nägemispuudega inimeste töötamise võimalusi.
12. Tööga hõivatuse saavutamise kaudu aidata kaasa nägemispuudega inimeste iseseisva toimetuleku säilimisele.
Programmi raames makstakse EPMÜ 2 töötaja  töötasu, kaetakse side-, büroo- ja koristuskulusid ning ostetakse Keskuse töö paremaks korraldamiseks uus tööarvuti.
Toetuse kogusumma  2018. aastal on 20 000 eurot.
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310