A A A
est|rus

Koolitused 2019

Avatud koolituste ajakava 2019

  Koolituse nimetus Koolituse maht,h Toimumise aeg ja koht Hind,eur
1. Ravimassaaži kursus;
massaaž infarkti või insulti põdenud,peavalude või südamestimulaatori korral.
Õpetab Andrei Kipper.
Kursus toimub eesti keeles.
20 09.02.-10.02.19.
16.02.-17.02.19.
EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskus
Tondi 8a, Tallinn
140
2. Massaaži algkursus.
Juhendab:
Aare uustal, Aljona Säilev, Jelena Parfjonova, Georg Vaher, Kristina Lahe- Vader, Lilli Gross, Anna Melnikova, Janne Jerva.
Kursus toimub vene keeles.

 
800 12.02.-31.07.19
EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskus
Tondi 8a, Tallinn
2360
3. Massaaži eriala kutsenõustamine koos klassikalise massaaži lühikursusega.
Juhendab: Aare Uustal
Kursus toimub eesti keeles.
16 14.10.-15.10.19
EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskus
Tondi 8a, Tallinn
 
80
4. Massaaž insulti või infarkti põdenutele, südamestimulaatori või peavalude korral
Õpetab Andrei Kipper.
Kursus toimub eesti keeles.
16  20.04.-21.04.19
EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskus
Tondi 8a, Tallinn
140


Massaaži algkursus

Keel: vene keel
Maht 800 h.
Toimumise aeg:12.02.-31.07.2019
EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse massaaži koolituse õppekava annab
vajalikud teadmised, oskused ja vilumused töötamiseks massöörina, mis on
kooskõlas kutsestandardiga.
Kursuse õpetajad:Aare Uustal, Aljona Säilev, Georg Vaher, Lilli Gross, Jelena Parfjonova, Kristina Lahe- Vader, ja Janne Jerva.
Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb klassikalist-, on-site tooli-, spordi-, aroomi- ja  hiina massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.
Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, sealjuures arvestades kliendi vajadusi ja ootusi, näidlustusi ja vastunäidlustusi.
Kursuse ained:
Klassikaline massaaž 140 h. (praktiline eksam).
Anatoomia ja füsioloogia 120 h. (eksam).
Sagedamini esinevad haigused 60 h. (hindeline arvestus ).
Kinesioloogia 16 h. (arvestus).
Kliendiseisundi hindamine, anamneesi kogumine 20 h. (arvestus).
Lihaste- ja liigesliikuvuse testimine 40 h. (hindeline arvestus).
Ravimiõpetus 20h. (arvestus).
On-site tooli massaaž 20h. (hindeline arvestus).
Idamaade filosoofia ja hiina massaaž 60h.( hindeline arvestus).
Spordimassaaž 40 h. (hindeline arvestus).
Aroomiteraapia  24h.  (hindeline arvestus).
Laste massaaž 20h. (arvestus).
Lümfimassaaž 20 h. (arvestus).
Klienditeenindus- ja suhtlemispsühholoogia 20 h. (arvestus).
Erialane seadusandlus ja FIE-na toimimise põhialused 10 h. (arvestus).
Massaaži praktikum 160 h.
Kursusetöö 10h.
Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus eeldusel, et on sooritatud kõik eksamid ja arvestused ning esitatud lõputöö. 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“
Sotsiaalkindlustusameti hanke „Kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“  Hankelepingu nr 3.3-133622-1 23.12.2019  juurde

KOOLITUSE TEADE

Eesti Pimemassööride Ühing (edaspidi EPMÜ) võitis „Kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“  hanke osa 2  „Baasväljaõppega kogemusnõustajate täienduskoolitus nägemislangusega kogemusnõustajatele“.

Pakume koolitust nägemispuudega inimestele, kes on läbinud kogemusnõustaja 117-tunnise baaskoolituse ja töötavad rehabilitatsioonimeeskonnas või on valmis liituma rehabilitatsioonimeeskonnaga ning sooviksid saada kogemusnõustaja täienduskoolitust.
Kogemusnõustaja täienduskoolituse maht on kokku 65 tundi (auditoorne töö 48 tundi ning iseseisev töö õppematerjalidega ja lõputöö 17 tundi).
Koolitusel osaleja valiku peamised kriteeriumid:
- varasem kogemusnõustaja baaskoolituse läbimine;
- töötamine rehabilitatsioonimeeskonnas või valmisolek liituda rehabilitatsioonimeeskonnaga;
- motivatsioonikiri, kus osaleja kirjeldab oma tööd kogemusnõustajana ja vajadust koolitusel osaleda, et jätkata või alustada tööd rehabilitatsioonimeeskonnas;
- kasuks tuleb varasem sotsiaalvaldkonna akadeemiline haridus.
Koolitus on tasuta.
Koolitusgrupi suurus on baaskoolitusel kuni 14 inimest
Koolituse toimumise koht on  Eesti Pimemassööride Ühingu Koolituskeskus aadressil Tondi 8a Tallinn.
Koolitus viiakse läbi perioodil 08.01.-25.03.2020.
Lõunapause, sõidu- ja majutuskulusid koolituse raames ei kaeta.
Koolitusele kandideerimine:
- Kandideerimissoovi korral saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning (võimalusel) soovituskiri (max 1 leht A4) hiljemalt 05.01.2020 e-posti  aadressile info@pimemassoorid.ee.
- Vestlusel osalemine (vajadusel Skype teel) lepitakse koolitajaga jooksvalt kokku.

Koolitajad on: Naatan Haamer, Heiki Sookruus, Janne Jerva, Kristiina Peetsalu ja Julia Kabanova
Koolituse ajakava:
- koolituse läbiviimine 08.01.-25.03.2020. Koolituse kontakttunnid jagunevad 6 päevale (2 päeva kuus).
- koolitusel osaleja õpitulemuste hindamine: arvestus
Koolituse lõpetamise tingimusteks on osalemine auditoorses töös  80% ulatuses ja lõputöö  koostamine.
- koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.
Koolitaja kontaktid: Janne Jerva, tel.55 75 310, e-mail jannejerva@gmail.com
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310